ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรมาตรฐาน - ออนไลน์ (DGTFarm.com)

24302050 1713617892041726 7575928011284638858 o

 
 

มอบปัจจัยการผลิตตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...