ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ การประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะเฉพาะ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณสมบัติส่วนบุคคล

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล  จำนวน 1 อัตรา