บริการจำหน่ายวัคซีน 
 

 

ชนิดวัคซีน บรรจุ โด๊ส/ขวด ราคา บาท/ขวด
นิวคาสเซิลลา 100 6
หลอดลมอักเสพติดต่อไก่ 100 6
ฝีดาษไก่ 200 12
อหิวาต์เป็ด-ไก่ 100 21
กาฬโรคเป็ด 200 70
อหิวาต์สุกร 10 25
ปากและเท้าเปื่อย3ไทป์สุกร 75 825


สถานที่จำหน่ายวัคซีน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โทร 02-384-7530  ต่อ 108