สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่  96/21  หมู่  3  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย  อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ  10130

โทรศัพท์  02-384-7530

โทรสาร  02-755-8688

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.