หัวหน้าส่วนราชการ

S 107094023
 นายพิภพ  เพียวิเศษ

 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

ไอคอนลิงค์

ข่าวพระราชกรณียกิจด้านปศุสัตว์

 

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
18428
Today9
Yesterday16
This_Week86
This_Month149
All_Days18428

คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ของหน่วยงาน

1.  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ

     -  บัญชีรายละเอียดพัสดุชำรุด

2.  ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 

     เรื่อง  การขออนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์

3.  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

     เรื่อง  หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560