ผู้บริหาร

 

นายชาญชัย  จุลโลบล

ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

แผนพัฒนาบุคลากร

  
  
 
 
 
 
  
 

ความรู้ด้านปศุสัตว์

Login Form

ปฏิทิน

ตุลาคม 2017
วันอาทิวันจันทวันอังควันพุธวันพฤหัวันศุกรวันเสาร
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

เวลาสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

264657
วันนี้
เมื่อวานนี้
ในสัปดาห์นี้
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
เมื่อเดือนนี้
ในเดือนที่แล้ว
รวมทุกวัน
299
389
2340
259865
9049
11275
264657

Your IP: 103.55.140.127
Server Time: 2017-11-24 20:08:49

จำนวนคนออนไลน์

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการพัฒนาบุคลกร ปี 2560

ตัวชี้วัดระดับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 1/2560

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรของปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 1/2560)

แบบฟอร์ม 1    รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์ม 2.1 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนา  

                       รายบุคคล (IPD) : ความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา

แบบฟอร์ม 2.2 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนา   

                       รายบุคคล (IPD) : สมรรถนะ ที่ต้องพัฒนา

แบบฟอร์ม 3.1 สรุปรายงานตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 1/2560 :ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

                       ผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการ  

แบบฟอร์ม 3.2 สรุปรายงานตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 1/2560 :ระดับความสำเร็จในการพัฒนา

                      ผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานราชการ 

แบบฟอร์ม 4   การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

กระบวนการพัฒนาบุคลากร

1.การวางแผนการและนำเสนอการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นที่สุดของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ  จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

        -  1.1 คำสั่งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ

        -  1.2  หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดให้มีการสอนงานให้กับบุคลาการในสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ 

        -  1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร

2.วิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

       - ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ     

        

3.วิธีการพัฒนา / ดำเนินการฯ

        -  หนังสือให้ข้าราชการ  พนักงานราชการ ร่วมเข้ารับการสอนงาน

        -  รายชื่อผู้เข้าร่วมการสอนงาน เรื่อง "ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP"

        -  ภาพการสอนงาน  เรื่อง"ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP"

4. วิธีการประเมินผล

         -  รายงานผลกานสอนงาน เรื่อง"ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP"

         -  แบบประเมินผลก่อนและหลัง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

         (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

       - แบบติดตามประเมินผลรายบุคคล  (1-3) (4-6) (7-9) (10-13) (14-16) (17-19) (20-22) (22-25)

       - รายชื่อผลการประเมิน

ตัวชี้วัดระดับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2560

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรของปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบที่ 2/2560)
 
 
 1.  คำสั่งคณะทำงานโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส
 2.  หนังสือขออนุมัติโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส
 3.  แจ้งแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาฯ รอบการประเมิน 2/2560
 4. ช่องทางการประชาสัมพันธ์
 5.        -  รายงานการประชุม
 6.        -  เอกสารประชาสัมพันธ์ (1)
 7.        -  เอกสารประชาสัมพันธ์ (2)
 8.  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ
 9.  แบบติดตามประเมินผล (1)
 10. แบบติดตามประเมินผล (2)
 11. แบบติดตามประเมินผล (3)
 12. แบบติดตามประเมินผล (4)
 13. แบบติดตามประเมินผล (5)
 14. สรุปผลการประเมินการดำเนินโครงการฯ
 15. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร